Urząd Skarbowy – tłumaczenie na angielski

W tym artykule powiemy sobie, jak jest po angielsku urząd skarbowy, a właściwie spróbujemy krok po kroku dojść do właściwego tłumaczenia.

KROK 1: OFICJALNE TŁUMACZENIE NA ANGIELSKI URZĘDU SKARBOWEGO

Tłumacz języka angielskiego powinien najpierw sprawdzić, czy istnieje oficjalne tłumaczenie nazwy urzędu skarbowego. Każdy urząd skarbowy ma swoją stronę internetową i nie widzę żadnego, który miałby wersję angielską. Można podejrzewać, że nawet gdyby strony urzędów miały tłumaczenie na angielski, to tłumaczenie nazwy byłoby różne na poszczególnych stronach. Tak więc warto poszukać instytucji nadrzędnej wobec wszystkich urzędów – może ona ma jakieś tłumaczenie? Instytucją nadrzędną jest Ministerstwo Finansów. Istnieje tłumaczenie strony internetowej na angielski, ale niestety bez części o urzędach. Jednak wśród tekstów w innych działach jest co najmniej kilka wystąpień terminu „tax office”.

KROK 2: URZĄD SKARBOWY PO ANGIELSKU WG SŁOWNIKÓW

Jakie tłumaczenie proponują słowniki? Słownik PWN-Oxford proponuje the tax office. Słownik kościuszkowski podaje dwa ekwiwalenty: amerykański – the Internal Revenue Service (IRS) i brytyjski – Inland Revenue. Jak zaraz się dowiemy, są to po prostu nazwy Urzędu Skarbowego w USA i Brytanii.

KROK 3: DOSŁOWNE TŁUMACZENIE NAZWY URZĘDU SKARBOWEGO

Jak dotąd wszystkie nazwy odchodzą trochę od oryginalnego brzmienia. Jak właściwie brzmiałoby takie naprawdę dosłowne tłumaczenie urzędu skarbowego? Każdy tłumacz języka angielskiego zgodzi się chyba, że treasury office. Nazwa byłaby zapewne zrozumiała dla Francuzów, ponieważ u nich urząd skarbowy to le Trésor public. A dla reszty świata? Niekoniecznie.

KROK 4: URZĄD SKARBOWY W USA, WIELKIEJ BRYTANII ITD.

Dobry tłumacz języka angielskiego powinien w przypadku takiej trudności sprawdzić, jak nazywają się odpowiedniki Urzędu Skarbowego w krajach anglosaskich.

  • W Wielkiej Brytanii do niedawna Urząd Skarbowy nosił nazwę Inland Revenue (tak jak podaje słownik kościuszkowski), jednak od niedawna nazywa się: Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC).
  • W USA jest to Internal Revenue Service (IRS), również tak jak podaje słownik kościuszkowski.
  • W Irlandii: Revenue Commissioners.
  • W Australii: Australian Taxation Office.

Przy okazji warto też sprawdzić oficjalne tłumaczenie na angielski Urzędów Skarbowych krajów nieanglosaskich, jeśli posiadają takowe tłumaczenie. Robię krótki research i trafiam m.in. na włoski urząd skarbowy, po angielsku: the Italian Revenue Agency

Teraz pytanie: czy brytyjska bądź amerykańska nazwa urzędu skarbowego może stanowić dobre tłumaczenie na angielski polskiego Urzędu Skarbowego? Każdy tłumacz języka angielskiego powinien zgodzić się ze mną, że niekoniecznie. Gdyby tłumaczyć w ten sposób, należałoby nazwać polską Marynarkę Wojenną brytyjskim określeniem Royal Navy, mimo że nie mamy żadnego króla ani królowej. Brytyjska lub amerykańska nazwa może co najwyżej posłużyć jako wyjaśnienie, czym jest nasz Urząd Skarbowy. Jednak warto wziąć pod uwagę te nazwy.

WNIOSEK

Jak widać, większość anglosaskich urzędów tego typu ma w nazwie „revenue”, a nie „tax”. Tak więc po zbadaniu wszystkich czynników proponuję tłumaczenie urzędu skarbowego jako revenue office. Co o tym sądzicie?

Nawa główna i boczna po angielsku

Dzisiaj powiem, jak jest nawa po angielsku. Istnieje angielskie słowo nave, ale to fałszywy przyjaciel (false friend). Jakie jest więc poprawne tłumaczenie na angielski słowa nawa?

No więc jest tak: nawa główna to nave, a nawa boczna – side-aisle. Słowem ogólnym jest w zasadzie aisle, ale najczęściej przez aisle jest rozumiana tylko nawa boczna. Jeśli w oryginale jest po prostu „nawa”, aby tłumaczenie na angielski było bez zarzutu, należy wywnioskować z tekstu, czy chodzi o nawę główną czy boczną.

Kościół trzynawowy

A teraz dość częsty problem: jak jest „kościół trzynawowy” po angielsku? Albo „katedra trzynawowa”? Niejeden słownik podpowiada błędne tłumaczenie: „three-nave church”. Znaczy to właściwie kościół z trzema nawami głównymi, co jest bezsensem. Co ma zrobić tłumacz języka angielskiego? Najlepiej rozwinąć to i napisać: „church with a nave and (two) side-aisles”. Ewentualnie wystarczy „church with (two) side-aisles”, bo jeśli ma nawy boczne, to wiadomo, że ma też nawę główną. Gdyby jednak tłumacz upierał się przy strukturze oryginału, to zamiast „three-nave church” należy napisać „three-aisle church”.

Tłumaczenie przypadać na angielski i francuski

Dzisiaj chcę powiedzieć coś o polskim czasowniku „przypadać”. W tekstach do tłumaczenia na angielski czy francuski często trafiam na zdania typu: „Jego młodość przypadła na lata I wojny światowej” albo „I krucjata przypadła na lata 1096-1099”.

Słowniki polsko-angielskie lekko zawodzą w przypadku tego słowa. Zarówno PWN-Oxford jak i słownik Fundacji Kościuszkowskiej podają tłumaczenie na angielski jako „to fall on” w zdaniach typu „last year Christmas Eve fell on a Saturday” – i słusznie. PWN-Oxford dodatkowo podaje całkiem dobre tłumaczenie „to coincide with”. Jednak żaden z tych słowników nie zauważa najbardziej ogólnego znaczenia tego słowa, definiowanego przez PWN jako «zdarzyć się w określonym czasie». Wystarczy chwilę pomyśleć, żeby zrozumieć, że zdanie „I krucjata przypadła na lata 1096-1099” to po prostu „The First Crusade took place in the years 1096-1099”. Tak więc tłumacz z polskiego na angielski może użyć takich słów jak to occur, take place i happen, a tłumacz na francuski – avoir lieu, se produire.

Oczywiście jak zwykle tłumaczenie utrudnia fakt, że autorzy często nie do końca rozumieją znaczenia słów, których używają, i potrafią napisać np. „Lata 1096-1099 przypadły na I krucjatę” :) Oczywiście wtedy tłumacz musi zdanie poprawić.

To ile jest tych badań? – tłumaczenie na angielski i inne języki obce

Dzisiaj kwestia tłumaczenia na angielski, francuski, niemiecki i praktycznie każdy inny język słowa „badanie”. Jaki jest z nim problem? Taki, że kiedy Polak mówi „badania”, czasem chodzi mu o jedną czynność, a czasem o wiele.

Możemy na przykład powiedzieć o badanich nad sposobami leczenia gruźlicy – chodzi nam o jeden długotrwały proces i po angielsku użylibyśmy słowa „research” w liczbie pojedynczej.

Ale są też badania w znaczeniu analiz, testów, np. badanie krwi, tłumaczone na angielski jako blood test (w innych wypadkach może to być analysis, study). Jeśli badanie to wystąpi wielokrotnie, można mówić o „badaniach krwi” – blood tests.

Tak więc tłumacz, aby dobrze wykonać swoje zadanie, musi rozumieć, o jakie badanie chodzi – jedno długotrwałe czy kilka krótkich. Kwestia ta jest bardzo ważna, zwłaszcza w tłumaczeniach medycznych. W naszych przykładach można to łatwo stwierdzić, ale w bardziej zaawansowanych tekstach o mniej znanych dziedzinach wiedzy – dużo trudniej.

Ale jeszcze większym problemem jest to, że Polacy nie zawsze wyrażają się poprawnie i logicznie, między innymi naukowcy, którzy silą się na język naukowy. Często trafiam na przypadek, że ktoś mówi o pojedynczym badaniu, np. badaniu krwi, a jednak nazywa to „badaniami krwi”.

Co ma zrobić tłumacz z polskiego na francuski, angielski czy niemiecki w takim wypadku, gdy nie jest w stanie się domyślić, czy badań jest wiele? Chyba najbezpieczniej jest użyć liczby mnogiej, bo zawsze na upartego można wykazać, że jakieś badanie składa się z kilku mniejszych badań/analiz, a dużo trudniej jest uzasadnić nazwanie jednym badaniem dwóch różnych analiz wykonanych przez dwa różne laboratoria w innych latach.

Należy tylko zaznaczyć, że jeśli chodzi o tłumaczenie medyczne, np. artykułu o jakimś leku, to lepiej skontaktować się z autorem i upewnić się, bo od takiego detalu może zależeć czyjeś życie.

Na koniec wymienimy kilka możliwych tłumaczeń słowa badanie na angielski: analysis (w liczbie mnogiej: analyses), study, test, research, examination, investigation.